moriko kira architect

Informatiecentrum natuurgebied

Nieuwbouw bezoekersgebouw

Voor een prijsvraag van Staatsbosbeheer hebben wij een bezoekerscentrum in de Oostvaardersplassen ontworpen in samenwerking met Landlab landschapsarchitecten. Ten behoeve van de uitwerking is onderstaande tekst geschreven.

 

De weg naar de wildernis voert de reiziger steeds verder van de bewoonde wereld. De strakke polderweg langs uitgestrekte akkers verandert in een slingerende route door donker bos, langs hoge rietkragen of een smalle brug over drassig land. De reiziger maakt een stap naar de oorsprong en gaat terug naar de oernatuur. De ontdekkingsreiziger komt aan land en kijkt om zich heen. De open plek in het bos geeft een vertrouwd gevoel. Op deze open plek wordt het zonlicht gevangen door een gewelfde sculptuur, het lijkt te zweven boven het water.

De reiziger heeft zijn bestemming gevonden. Hier verbindt de reiziger zich met de uitgestrekte natuur van de Oostvaardersplassen. Los van de georganiseerde wereld gaan de zintuigen open en krijgen nieuwe indrukken een kans. De reiziger gaat meanderend door het lichte en transparante paviljoen. Het voelt als een omarming en leidt naar een rond spiegelend watervlak: de bron. Het dak als bekken vangt regenwater en leidt het terug in de natuur. De cirkel is rond. Het water beweegt mee en is de basis van het ontstaan van het omringende moeras. Van hieruit is het verder reizen geen opgave: de natuur roept en belooft avontuur.

    Nieuwbouw bezoekersgebouw
    Landlab landschapsarchitecten
    Projectarchitect: Jasper Grool
    Medewerker: Kenya Sato
    180 m2