moriko kira architect

Wooncomplex Dieselbuurt

51 woningen met collectieve patio in groene woonwijk

In de Dieselbuurt nabij het Amstelstation zijn wij gevraagd een woongebouw te ontwerpen voor de sociale huur met gevarieerde woningen en een collectieve patio. Uitgangspunt is dat het grid van het buurtje duidelijk aanwezige groen assen tussen de blokken heeft. De groene assen richting het water verbinden het buurtje met de Ringdijk en er loopt een informele straat tussen de blokken door. Waterhuishouding moet een integraal en zichtbaar onderdeel worden van dit buurtje.

 

Als architectuur brengen wij lichte gevels aan waartussen én waarop het groen duidelijk aanwezig aan de kant van de groene assen, om de herkenbaarheid en samenhang als buurtje te versterken. De plint is twee lagen hoog, waarboven een licht en subtiel spel van horizontale en verticale verdeling ontstaat. Belangrijk wordt de overgang van openbaar naar privé aan de groene assen: direct contact tussen woning en buiten, entrees, interactie binnen-buiten. De daken worden groen ten behoeve van waterhuishouding en visueel voor hoger gelegen woningen.

  51 woningen in een woningcomplex
  Rudolf Dieselstraat, Amsterdam, Nederland
  september 2012
  Ymere
  Bureau B+B urbanism and landscape architecture
  Projectarchitect: Jasper Grool
  6400 m2
  5.800.000 euro